Faalİyet Alanları

Deneyimli kadro ve kaliteli hizmet anlayışı

Temel Zemİn Etüdü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Bina ve Bina Türü Yapılar için Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı' na uygun normlarda hazırlanmaktadır.

Geoteknİk Rapor & Projelendİrme

-

Sondaj Çalışmaları

Araziyi meydana getiren formasyonlar ve sondaj süresinde rastlanacak değişik tabakaların cins, nitelik, kalınlık ve sıkışıklık derecesi, taşıma gücü saptanması ...

Jeofİzİk Çalışmalar

Örtü tabakası kalınlığı ve ana kaya derinliğinin tespiti, dinamik zemin parametrelerinin belirlenmesi, zeminde yapılaşmayı olumsuz yönde etkileyebilecek boşluk, fay vb. gibi ...

Zemİn Güçlendİrme

Arzu edilen zemin taşıma gücünün yüzeysel veya derin temeller ile sağlanamaması ve oturma, sıvılaşma, yanal yayılma, büyütme gibi zemin problemlerinin aşılmasına yönelik faklı zemin ıslah yöntemleri uygulanmaktadır.

Arazİ Deneylerİ

Zemin etüdleri ve geoteknik uygulamalar sırasında projenin özellikleri ve önemine göre mekanik özelliklerin kestirimi ve saptanmasına yönelik değişik arazi deneyleri ve ölçme kontrol sistemleri kullanılır.

Referanslar

Her işimizi sağlam temeller üzerine kuruyoruz.

 

Jeo Mühendislik

Geoteknik Rapor Nedir ve Nasıl Yapılır?

Geoteknik Proje: Zemin mekaniği ve temel inşaatı bilim dallarının her ikisini birlikte için

Devamını Oku
Jeo Mühendislik

Zemin Etüdü Neden ve Nasıl Yapılır?

Bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlı

Devamını Oku
Jeo Mühendislik

Sismik Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sismik her tür enerjinin (gürültü, darbe, patlama v.s.) oluşturduğu dalg

Devamını Oku